ทันตแพทย์หญิง  อรวรรณ อภินทนาพงศ์

ทันตแพทย์หญิง อรวรรณ อภินทนาพงศ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ปริทันตวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ปริทันตวิทยาและรากเทียม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
 • วุฒิบัตร :
  ปริทันตวิทยา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล