แพทย์หญิง  ไพลิน บุญมา

แพทย์หญิง ไพลิน บุญมา

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคมะเร็งและโรคเลือด
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต,2554
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคเลือด, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
  อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลราชวิถี, 2565
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  Hematology
  Oncology
  Palliative care
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 2 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
10:00 21:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล