แพทย์หญิง  ผกาพร กิตติโชคชัย

แพทย์หญิง ผกาพร กิตติโชคชัย

 • ความเชี่ยวชาญ :
  จักษุวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  จักษุวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เฉพาะทางตกแต่งดวงตา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
 • วุฒิบัตร :
  จักษุวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
  ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล