นายแพทย์  พัชร โกฉัยพัฒน์

นายแพทย์ พัชร โกฉัยพัฒน์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • การศึกษา :
  พ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  - โรคหลอดเลือดหัวใจ
  - โรคลิ้นหัวใจ
  - โรคหัวใจล้มเหลว
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  - Patchara Kochaiyapatana, S. Srimahachota. Long term follow up after Cocoon closure device in Crypt
  - Patchara Kochaiyapatana, J. Chaipromprasit, P. Chattranukulchai, P. Phowthongkum. Clinical charact
  - Patchara Kochaiyapatana, V. Lertsuwunseri, P. Lertsapcharoen, S. Srimahachota. Long-term follow up
  - Koowattanatianchai S, Kaladee A, Kochaiyapatana P, Kajornsin T, Witoon R. The effect of Pulmonary
  - Koowattanatianchai S, Kaladee A, Kochaiyapatana P, Chaivanit P. Prevalence and risk factors of arr

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล