แพทย์หญิง  ปัทมา เกียรติภาพันธ์

แพทย์หญิง ปัทมา เกียรติภาพันธ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช, 2564
  อายุรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล