แพทย์หญิง  ปัทมาภรณ์ อร่ามพงศานุวัต

แพทย์หญิง ปัทมาภรณ์ อร่ามพงศานุวัต

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549
  วุฒิบัตรแพทยืผู้เชี่ยวชาญสาขา กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การดูแลทารกแรกเกิด
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 16 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
07:30 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล