แพทย์หญิง  อวยพร ชีวะถาวร

แพทย์หญิง อวยพร ชีวะถาวร

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา
 • การศึกษา :
  - เกียรตินิยม อันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2543
  - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตร :
  - กุมารเวชศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  - เวชศาสตร์ครอบครัว, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545
  - กุมารเวชศาสตร์ สาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  - แพ้นม แพ้อาหาร ในเด็กเล็ก
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  - A novel termination codon mutation of the WAS gene in a Thai family with Wiskott-Aldrich syndrome
  - Int J Mol Med. 2003 Dec;12(6):939-41

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 15:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล