นายแพทย์  เพิ่มพูน ปิยะมาน

นายแพทย์ เพิ่มพูน ปิยะมาน

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล