ทันตแพทย์หญิง  ภาพิมล ภักดี

ทันตแพทย์หญิง ภาพิมล ภักดี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 • วุฒิบัตร :
  ทันตกรรมทั่วไป, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก, , มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 19:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล