นายแพทย์  พิชิต วีระวุฒิพล

นายแพทย์ พิชิต วีระวุฒิพล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ทางเดินปัสสาวะ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
  ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2545
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล