ทันตแพทย์หญิง  ปิยะนุช กุลตังวัฒนา

ทันตแพทย์หญิง ปิยะนุช กุลตังวัฒนา

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ทันตกรรมเด็ก
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล