นายแพทย์  พงศธร ตันติเสวี

นายแพทย์ พงศธร ตันติเสวี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์โรคเลือด
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคเลือด
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2553
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคเลือด, 2561
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล