ทันตแพทย์  ภัคนันท์ วิไล

ทันตแพทย์ ภัคนันท์ วิไล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ปี พ.ศ. 2565
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล