แพทย์หญิง  รัสรินทร์ โล่หิรัญญานนท์

แพทย์หญิง รัสรินทร์ โล่หิรัญญานนท์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • สาขาความชำนาญ :
  รังสีวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552
 • วุฒิบัตร :
  รังสีวิทยาทั่วไป, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 13 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล