แพทย์หญิง  รวินท์ ขจรรุ่งเรือง

แพทย์หญิง รวินท์ ขจรรุ่งเรือง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2543
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง, โรงพยาบาลเลิดสิน, 2552
  ศัลยศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, 2550
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล