นายแพทย์  รณพร วีระฉันทะชาติ

นายแพทย์ รณพร วีระฉันทะชาติ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ชะลอวัย, 2551
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 16 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล