นายแพทย์  ศรัณย์ ไพรัชเวทย์

นายแพทย์ ศรัณย์ ไพรัชเวทย์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์
  อนุสาขาศัลยศาสตร์โรคกระดูกสันหลัง
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์โรคกระดูกสันหลัง, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล