แพทย์หญิง  ศรัณยา ดีรัศมี

แพทย์หญิง ศรัณยา ดีรัศมี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558
  กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2546
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล