นายแพทย์  สิริเอก คงแสงดาว

นายแพทย์ สิริเอก คงแสงดาว

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ข้อสะโพกและข้อเข่า
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2549
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, 2555
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 21 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล