แพทย์หญิง  ศิริพร จินตสถาพร

แพทย์หญิง ศิริพร จินตสถาพร

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา เวชศาสตร์ฟื้นฟู, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2564
  Certificate of Rehab-Neuroscience seminar 2019, Faculty of Medicine Siriraj Hospital Mahidol Univers
  Certificate of Hand on Cadaveric Workshop of Musculoskeletal Ultrasound 2021, Faculty of Medicine Si
  Certificate of completing the Basic TMS Course of Neuro-Rehab 2023, Getz healthcare (Thailand)
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล