นายแพทย์  จักรภพ อนิวรรตกูล

นายแพทย์ จักรภพ อนิวรรตกูล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  Certified ATLS การช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุขั้นสูง ACLS การช่วยชีวิตผู้ป่วยขั้นสูง
  Certified PALS การช่วยชีวิตผู้ป่วยเด็กขั้นสูง
  Mass casualty management การจัดการอุบัติภัยหมู่
  Aviation medicine เวชศาสตร์การบิน
  Certified Prehospital care การดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 15 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
07:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล