แพทย์หญิง  สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย

แพทย์หญิง สุณีย์ เชื้อสุวรรณชัย

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  พัฒนาการและพฤติกรรม
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2540
 • วุฒิบัตร :
  กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
  กุมารเวชศาสตร์, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2544
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล