ทันตแพทย์หญิง  สุพรรณี โกวาภิรัติ

ทันตแพทย์หญิง สุพรรณี โกวาภิรัติ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมจัดฟัน
  ทันตกรรมรากเทียม
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • ความชำนาญพิเศษ :
  รากฟันเทียม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2544
 • วุฒิบัตร :
  ทันตกรรมรากเทียม, 2544
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล