นายแพทย์  ถนัดกิจ ศุภราศรี

นายแพทย์ ถนัดกิจ ศุภราศรี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ระบบการหายใจ
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554
 • วุฒิบัตร :
  กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561
  กุมารเวชศาสตร์, โรงพยาบาลชลบุรี, 2558
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล