นายแพทย์  ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์

นายแพทย์ ธีระนัยน์ ชัยชนะวงศ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  -
 • สาขาความชำนาญ :
  -
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2557
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์วิถีชีวิต
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  อาชีวเวชศาสตร์
  เวชศาสตร์การแพทย์บูรณาการ
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 21 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล