นายแพทย์   ธีรศักดิ์  เพชรพลอยงาม

นายแพทย์ ธีรศักดิ์ เพชรพลอยงาม

  • ความเชี่ยวชาญ :
    อายุรศาสตร์
    อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ
  • สาขาความชำนาญ :
    อายุรศาสตร์
  • ความชำนาญพิเศษ :
    โรคหัวใจ
  • การศึกษา :
    แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
  • วุฒิบัตร :
    อายุรศาสตร์, 2555
    อายุรศาสตร์โรคหัวใจ, 2558
  • ความสนใจทางด้านคลินิค :
    -
  • สมาชิก/กรรมการ :
    -
  • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
    -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 29 มีนาคม 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล