แพทย์หญิง  ธารินี บุญส่งสวัสดิ์

แพทย์หญิง ธารินี บุญส่งสวัสดิ์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ตจวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ผิวหนัง
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553
 • วุฒิบัตร :
  ตจวิทยา, โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 2 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 16:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล