นายแพทย์  ธีทัต สุรวรรณ

นายแพทย์ ธีทัต สุรวรรณ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ตจวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง และการรักษาด้วยแสงแดดเทียม
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา ตจวิทยา
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  โรคผิวหนังเกี่ยวกับแสง และการรักษาด้วยแสงแดดเทียม (Laser and Photodermatology)
  Photobiology, Photomedicine, and Photodermatology
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล