แพทย์หญิง  ทิพภากร เมืองงาม

แพทย์หญิง ทิพภากร เมืองงาม

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ประสาทวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ประสาทวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556
 • วุฒิบัตร :
  ประสาทวิทยา, สถาบันประสาทวิทยา, 2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 27 กันยายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล