นายแพทย์  ทศพล เจียมตน

นายแพทย์ ทศพล เจียมตน

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, 2555
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่อยอด มะเร็งนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ วชิระพยาบาล , 2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  เนื้องอกและมะเร็งในอุ้งเชิงกรานสตรี (Benign Gynecologic Tumor and Gynecologic cancer)
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 15 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล