นายแพทย์  วีรยศ วงศ์บุญมี

นายแพทย์ วีรยศ วงศ์บุญมี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, 2560
  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม, โรงพยาบาลราชวิถี, 2562
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 3 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
10:00 18:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด