แพทย์หญิง  วรางคนาง ธีระทีป

แพทย์หญิง วรางคนาง ธีระทีป

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ครอบครัว
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ครอบครัว, โรงพยาบาลชลบุรี, 2559
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  Lifestyle medicine
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล