นายแพทย์  เอกราช เหลืองดวงโรจน์

นายแพทย์ เอกราช เหลืองดวงโรจน์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2544
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2550
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
ธันวาคม 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 2 ธันวาคม 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 12:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล