แพทย์หญิง  วิรชา เนตรบารมี

แพทย์หญิง วิรชา เนตรบารมี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ระบบประสาท
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548
 • วุฒิบัตร :
  อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, 2558
  กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 15 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล