นายแพทย์  วุฒินันท์ วรบรรณากร

นายแพทย์ วุฒินันท์ วรบรรณากร

 • ความเชี่ยวชาญ :
  อายุรศาสตร์
  อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
 • สาขาความชำนาญ :
  อายุรศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  สาขาโรคไต
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรังสิต, 2554
 • วุฒิบัตร :
  อายุรศาสตร์โรคไต, โรงพยาบาลราชวิถี, 2562
  อายุรศาสตร์, โรงพยาบาลราชวิถี, 2560
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 14 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด