ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์  ยศศักดิ์ สกุลไชยกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยศศักดิ์ สกุลไชยกร

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทางด้านศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ
 • ความชำนาญพิเศษ :
  สุขภาพเพศชายสูงวัย
 • การศึกษา :
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547
 • วุฒิบัตร :
  - วุฒิบัตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ศัลยกรรมระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และ แพทยสภา, 2553
  - American Board of Anti-Aging and Regenerative Medicine,
  American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine, USA; 2016.
  - Visiting Clinical Fellow in Urological Andrology and Sexual Medicine, University of Texas
  McGovern Medical School at Houston and University of Texas MD Anderson Cancer center, USA; 2019-2020
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  - การรักษาสุขภาพทางเพศของเพศชาย / การรักษาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว โดยทางเลือกที่หลากหลาย
  - การรักษาภาวะพร่องฮอร์โมนในเพศชาย หรือ ชายวัยทอง / การผ่าตัดซ่อมรักษา ความผิดรูปของอวัยวะเพศชาย
  - การผ่าตัดฝังแกนอวัยวะเพศชายเทียม เพื่อรักษาอาการไม่แข็งตัว
  - การผ่าตัดรักษาต่อมลูกหมากโต โดยวิธีบาดเจ็บน้อย; Laser, Rezum (ไอน้ำร้อน)
  - การรักษานิ่วในระบบปัสสาวะทั้งชายและหญิง โดยวิธีบาดเจ็บน้อย / ภาวะกระเพาะปัสสาวะแปรปรวนในหญิงสูงวัย
 • สมาชิก/กรรมการ :
  - สมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  - American Urological Association.
  - ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
  - American College of Surgeons, as a Fellow of the American College of Surgeons (FACS).
  - American Academy of Anti-Aging and Regenerative Medicine.
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  - Sakulchaiyakorn Y, Burami A. Case Series of Open Retropubic Radical Prostatectomy (RRP)
  Is this Old-fashioned Way Surgery for Prostate Cancer still Alive?. Rama Med J [Internet].
  1 [cited 2020Feb.23];38(4):255-63
  - สกุลไชยกรย, มีหลายว, วัชรอาสน์จ. ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชายในชายสูงวัยหรือชายวัยทอง
  J Hlth Sci Res [Internet]. 2017Dec.31 [cited 2020Feb.23];11(Supplement):33-2.

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล