นายแพทย์  ยุทธนา ของทิพย์

นายแพทย์ ยุทธนา ของทิพย์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช
  อนุสาขาพยาธิสูตินรีเวชวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  สูตินรีเวชวิทยา
 • การศึกษา :
  - แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
 • วุฒิบัตร :
  - สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา, โรงพยาบาลชลบุรี, 2557
  - มะเร็งวิทยานรีเวช, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล