แพทย์หญิง  เกวลิน ทองสว่างแจ้ง

แพทย์หญิง เกวลิน ทองสว่างแจ้ง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  รังสีวิทยาวินิจฉัย
 • สาขาความชำนาญ :
  รังสีวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ภาพวินิจฉัยเต้านม
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2559
 • วุฒิบัตร :
  รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2563
  อนุสาขาภาพวินิจฉัยเต้านม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2565
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 2 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด