แพทย์หญิง  อัมพวัน ตันหยง

แพทย์หญิง อัมพวัน ตันหยง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  วิสัญญีวิทยา
 • สาขาความชำนาญ :
  วิสัญญีวิทยา
 • ความชำนาญพิเศษ :
  วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ ปอด และหลอดเลือดใหญ่
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2546
 • วุฒิบัตร :
  วิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลชลบุรี ปี พ.ศ. 2550
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มีนาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 4 มีนาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
06:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล