แพทย์หญิง  แป้งร่ำ ยงเจริญ

แพทย์หญิง แป้งร่ำ ยงเจริญ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ป้องกัน
 • ความชำนาญพิเศษ :
  เวชศาสตร์ป้องกันแขนงเวชศาสตร์ทางทะเล
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ปี พ.ศ. 2555
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2563
 • วุฒิบัตร :
  เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล กรมการแพทย์ทหารเรือ ปี พ.ศ. 2563
  ประกาศนียบัตรการอบรมพื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ ปี พ.ศ. 2560
  Priniciple of Preventive & Travel Medicine สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธา
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 20 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล