ทันตแพทย์  วิศเวศ อักษรแก้ว

ทันตแพทย์ วิศเวศ อักษรแก้ว

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมหัตถการ
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2553
 • วุฒิบัตร :
  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี2
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
พฤษภาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล