ทันตแพทย์หญิง  จุฑาสินี พรพลศรัณย์

ทันตแพทย์หญิง จุฑาสินี พรพลศรัณย์

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ทันตกรรมรากเทียม
 • สาขาความชำนาญ :
  ทันตกรรม
 • การศึกษา :
  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ ปี2560
 • วุฒิบัตร :
  ประกาศนียบัตร สาขา Advanced Implantology University of California, Los Angeles USA ปี2562
  ปริญญาโท สาขาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ปี2565
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กันยายน 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 28 กันยายน 2566
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 17:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล