นายแพทย์  ณรงค์ จงอร่ามเรือง

นายแพทย์ ณรงค์ จงอร่ามเรือง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี2552
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี ปี2556
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 18 กรกฎาคม 2567
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 20:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล