นายแพทย์  ณหทัย จงประสิทธิ์กุล

นายแพทย์ ณหทัย จงประสิทธิ์กุล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  เวชปฏิบัติทั่วไป
 • สาขาความชำนาญ :
  เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี2555
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ปี2561
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
มิถุนายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 20 มิถุนายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
17:00 00:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล