นายแพทย์  อิศรา จันทร์สว่าง

นายแพทย์ อิศรา จันทร์สว่าง

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  อนุสาขาศัลยศาสตร์โรคกระดูกสันหลัง
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ความชำนาญพิเศษ :
  ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลัง
 • การศึกษา :
  - แพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2560
  - ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อทั่วไป, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2565
  - ศัลยศาสตร์โรคกระดูกสันหลัง, คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2566
 • วุฒิบัตร :
  -
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  - ผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบส่องกล้อง
  - ผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท
  - ผ่าตัดเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง
  - โรคกระดูกพรุน
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567
ตารางออกตรวจ วันที่ 20 เมษายน 2567
เริ่ม สิ้นสุด
09:00 15:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล