นายแพทย์  ธีรวัต ปานเศรษฐี

นายแพทย์ ธีรวัต ปานเศรษฐี

 • ความเชี่ยวชาญ :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  อนุสาขาศัลยศาสตร์โรคกระดูกสันหลัง
 • สาขาความชำนาญ :
  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
 • ความชำนาญพิเศษ :
  การผ่าตัดผ่านกล้อง (MIS)
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วุฒิบัตร :
  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.ตำรวจ
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  Extension-Distraction Spine Injury at Lumbosacral Junction: A Case Report. J Biomed Res Environ Sci.

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
เมษายน 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล