แพทย์หญิง  ชลธิดา หวังกิตติกาล

แพทย์หญิง ชลธิดา หวังกิตติกาล

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
  โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • ความชำนาญพิเศษ :
  โลหิตวิทยาและมะเร็ง
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
 • วุฒิบัตร :
  กุมารเวชศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  -
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
กรกฎาคม 2567

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล