นายแพทย์  ชูชัย ขวัญขจรเกียรติ

นายแพทย์ ชูชัย ขวัญขจรเกียรติ

 • ความเชี่ยวชาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • สาขาความชำนาญ :
  กุมารเวชศาสตร์
 • การศึกษา :
  แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529
 • วุฒิบัตร :
  วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขา กุมารเวชศาสตร์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2533
 • ความสนใจทางด้านคลินิค :
  การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในเด็ก วัคซีนในเด็ก
 • สมาชิก/กรรมการ :
  -
 • ผลงานวิจัย/สิ่งตีพิมพ์ :
  -

นัดหมายแพทย์

เลือกวัน ที่ระบุไว้ในปฎิทิน เพื่อดูตารางเวลาออกตรวจของแพทย์   *กรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน

วันที่แพทย์ออกตรวจ
ธันวาคม 2566
ตารางออกตรวจ วันที่ 1 ธันวาคม 2566
เริ่ม สิ้นสุด
08:00 14:00

icon-articleบทความแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล

icon-videoวิดีโอแพทย์

ดูทั้งหมด
ไม่พบข้อมูล