โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็กและปรับพฤติกรรม 5 ครั้ง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 10 ปี

โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็กและปรับพฤติกรรม 5 ครั้ง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 10 ปี

ฝึกพัฒนาการเด็กและปรับพฤติกรรม สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 10 ปี (โดยนักกิจกรรมบำบัด)

3,600 บาท / ชุด

ราคาปกติ 6,500 บาท

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อการเติบโตให้เป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์

  • พัฒนาการช้า
  • เรียนรู้ช้า
  • ออทิสติก
  • มีปัญหาการควบคุมอารมณ์
  • สมาธิสั้น

ด้วย..โปรแกรมฝึกพัฒนาการเด็กและปรับพฤติกรรม จำนวน 5 ครั้ง

สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 10 ปี (โดยนักกิจกรรมบำบัด)

สอบถามเพิ่มเติม หรือนัดพบแพทย์ ได้ที่ ศูนย์เวชศาตร์ฟื้นฟูและการแพทย์แผนจีน อาคาร B  ชั้น 10 

โทร 033-038816