ห้องพักขนาดกลาง สำหรับผู้ใหญ่<br> (Executive Room)

ห้องพักขนาดกลาง สำหรับผู้ใหญ่
(Executive Room)

ไม่ได้ระบุราคา